DRUHY APLIKACE

PODKROVÍ

PODKROVÍ JE MÍSTO, KDE JSOU OBYTNÉ MÍSTNOSTI PŘÍMO V KONTAKTU SE STŘEŠNÍ KONSTRUKCÍ A KDE JE ZPRAVIDLA PROVEDENÁ VESTAVBA DO KONSTRUKCE KROVU. TO S SEBOU ČASTO NESE VYŠŠÍ NÁROKY NA ZATEPLENÍ A JE POTŘEBA NA IZOLACI V TOMTO MÍSTĚ KLÁST DŮRAZ JAK KVŮLI ZIMNÍMU OBDOBÍ, ALE HLAVNĚ KVŮLI LETNÍM HORKŮM.

KE KLASICKÉMU DŘEVĚNÉMU KROVU JE NEJVHODNĚJŠÍ MĚKKÁ PĚNA EXY 09 S OTEVŘENOU STUKTUROU BUNĚK, KTERÁ KROV NEUZAVÍRÁ A DÁVÁ MU MOŽNOST DÝCHAT. ZA URČITÝCH PODMÍNEK LZE DO MEZIKROKEVNÍHO PROSTORU VYUŽÍT TVRDOU PĚNU EXY 34 HFO S UZAVŘENOU STRUKTUROU BUNĚK, JE TO ALE INDIVIDUÁLNÍ A VHODNOST DRUHU PĚNY MUSÍ POSOUDIT SÁM TECHNIK PŘI NÁVŠTĚVĚ NA MÍSTĚ REALIZACE.

STŘECHY Z VNĚJŠÍ STRANY

BĚŽNĚ POUŽÍVANÉ MATERIÁLY ZTRÁCEJÍ S VĚKEM SVOU ÚČINNOST, NĚKDY I UBÝVÁ SAMOTNÁ VRSTVA PŮVODNÍ IZOLACE, JE TEDY PO ČASE POTŘEBA TYTO ZASTARALÉ IZOLAČNÍ MATERIÁLY VYMĚNIT. vzhledem k tomu, že U HOTOVÉHO OBYTNÉHO PODKROVÍ JDE IZOLACI PROVÉST SKRZ sdk ZÁKLOP JEN VELICE SLOŽITĚ BEZ JEHO KOMPLETNÍHO ODSTRANĚNÍ, PAK JE ČASTO JEDNODUŠŠÍ A RYCHLEJŠÍ MOŽNOSTÍ ROZKRÝT STŘECHU Z VNĚJŠÍ STRANY A IZOLACI PROVÉST ODTUD.

jSME SCHOPNI ZAJISTIT rozkrYTÍ střechy z vnější strany, následnOU DEMONTÁŽ PŮVODNÍ izolace a aplikacI nové izolace, nejčastěji pěnOU EXY 09. Střechu za sebou následně zaklopíme a dům je opět během chvilky zaizolovaný S plně funkční izolací. OHLEDNĚ NEJLEPŠÍHO ZPŮSOBU VÝMĚNY IZOLACE, POSTUPU PRACÍ ATD. VÁM RÁDI PORADÍME BĚHEM SCHŮZKY NA MÍSTĚ REALIZACE.

PLOCHÉ STŘECHY

HYDROIZOLACI A ZATEPLENÍ ZÁROVEŇ DOKÁŽE VYTVOŘIT PĚNA EXY 45 URČENÁ PŘEDEVŠÍM NA PLOCHÉ STŘECHY. OPROTI PĚNĚ EXY 34 HFO MÁ VYŠŠÍ ODOLNOST V TLAKU, TEDY LÉPE ODOLÁVÁ POVĚTRNOSTNÍM PODMÍNKÁM NA PLOCHÝCH STŘECHÁCH. JAKO OCHRANU PŘED UV ZÁŘENÍM JE POTŘEBA POVRCH PĚNY OPATŘIT SILIKONOVÝM NÁTĚREM EXY FLEX. PODLE SÍLY NANESENÉ VRSTVY DOKÁŽEME ZARUČIT AŽ 20 LET BEZPROBLÉMOVÉHO FUNGOVÁNÍ NÁTĚRU.

PO UPLYNUTÍ ZÁRUČNÍ DOBY JE POTŘEBA NÁTĚR POUZE OBNOVIT A PĚNA TAK PŘI SPRÁVNÉ UDRŽBĚ SVRCHNÍ VRSTVY MÁ PRAKTICKY NEOMEZENOU ŽIVOTNOST. s PŘÍPRAVOU POVRCHU, NUTNOSTÍ ZAKRÝVÁNÍ OKOLNÍCH OBJEKTŮ NEBO ZVOLENÍM SÍLY IZOLACE VÁM RÁDI PORADÍME PŘI NÁVŠTĚVĚ MÍSTA REALIZACE.

DŘEVOSTAVBY

OBVODOVÉ ZDI DŘEVOSTAVEB JSOU NEJČASTĚJI ÚTLÉ KONSTRUKCE, KDE PROSTORU PRO IZOLACI NENÍ MNOHO A BĚŽNÉ IZOLAČNÍ MATERIÁLY NA KVALITNÍ ZAIZOLOVÁNÍ TAKOVÉ KONSTRUKCE PODLE DNEŠNÍCH NÁROKŮ JIŽ NESTAČÍ.

IDEÁLNÍM ŘEŠENÍM ČASTO VYUŽÍVANÝM V ZAHRANIČÍ JE ZAIZOLOVÁNÍ KONSTRUKCE DŘEVOSTAVBY TVRDOU PĚNOU EXY 34 HFO. PŘI STEJNĚ ÚTLÉ KONSTRUKCI STĚNY DOKÁŽE TVRDÁ PĚNA VYTVOŘIT AŽ 3,5X LEPŠÍ IZOLACI A ELIMINUJE TAK HROZBU NAVLHÁVÁNÍ IZOLACE A TVROBY PLÍSNÍ PŘI NEDOSTATEČNÉ IZOLACI. s PŘÍPRAVOU KONSTRUKCE, POSTUPEM PRACÍ A VHODNÝM ČASEM PRO IZOLACI KONSTRUKCE VÁM RÁDI PORADÍME PŘI OSOBNÍ NÁVŠTĚVĚ NA MÍSTĚ REALIZACE.

STROPY

STROPY ZEJMÉNA Z ŽELEZOBETNU NEBO PLECHU JSOU ČASTO OŘÍŠKEM PRO SPRÁVNÉ ZAIZOLOVÁNÍ. sVOU NEPAROPROPUSTNOSTÍ TOTIŽ TVOŘÍ „PAROZÁBRANU“ A TEDY I PROBLÉMY S KONDENZACÍ VLHKOSTI V IZOLACI POD NIMI.

NEJJISTĚJŠÍM ŘEŠENÍM JE PĚNA EXY 34 HFO S UZAVŘENOU STRUKTUROU BUNĚK, KTERÁ VYTVOŘÍ TEPELNOU IZOLACI A ZÁROVEŇ NEPUSTÍ VLHKOST DO SEBE, ČÍMŽ ZAMEZÍ STŘÍDÁNÍ TEPLOT NA POVRCHU STROPU A TÍM I KONDENZACI VLHKOSTI NA POVRCHU. s VHODNOSTÍ PĚN, SÍLOU IZOLACE A PŘÍPRAVAMI PŘED NÁSTŘIKEM VÁM RÁDI PORADÍME PŘI OSOBNÍ NÁVŠTĚVĚ NA MÍSTĚ REALIZACE.

BUNGALOVY

POPULÁRNÍ TYP RODINNÉHO DOMU DNEŠKA VYŽADUJE TAKÉ KVALITNÍ ZATEPLENÍ STROPU, ABY SE MINIMALIZOVALY ÚNIKY DRAHÉHO TEPLA SKRZ KONSTRUKCI. DOPORUČOVANOU PĚNOU PRO TENTO TYP STAVEB JE MĚKKÁ PĚNA EXY 09 S OTEVŘENOU STRUKTUROU BUNĚK.

PROBLÉMEM PRO APLIKACI NEJSOU ANI SLOŽITÉ KROVY Z PŘÍHRADOVÝCH VAZNÍKŮ. JAK STAVBU PŘIPRAVIT, CO JE POTŘEBA PŘED NÁSTŘIKEM UDĚLAT A JAKÁ SÍLA IZOLACE PRO VÁS BUDE NEJLEPŠÍ VÁM RÁDI PORADÍME PŘI OSOBNÍ NÁVŠTĚVĚ NA MÍSTĚ REALIZACE.

PODLAHY

ČASTO OPOMÍJENOU VARIANTOU ZAIZOLOVÁNÍ PODLAHY JE TVRDÁ PĚNA EXY 34 HFO S UZAVŘENOU STRUKTUROU BUNĚK. SVÝMI VLASTNOSTMI DOKÁŽE NAHRADIT NĚKOLIK VRSTEV KONSTRUKCE NAJEDNOU (HYDROIZOLACE, TEPELNÁ IZOLACE, FOLIE POD BETON A U REKONSTRUKCÍ STARŠÍCH DOMU I PODKLADNÍ BETON) A ZÁROVEŇ TEPELNÝMI VLASTNOSTMI SNÍŽÍ KONSTRUKČNÍ VÝŠKU PODLAHY, PROTOŽE JÍ STAČÍ POUZE 5 AŽ 8CM.

JAK PŘIPRAVIT PODKLAD A CO JE POTŘEBA PŘED NÁSTŘIKEM PŘIPRAVIT VÁM RÁDI PORADÍME BĚHEM NAŠÍ OSOBNÍ SCHŮZKY NA MÍSTĚ REALIZACE.

ZÁKLADY

HYDROIZOLACI ZÁKLADŮ LZE VYTVOŘIT POMOCÍ TVRDÉ PĚNY EXY 34 HFO. K POVRCHU NÁSTŘIKU JE POTŘEBA MÍT K DISPOZICI VZDÁLENOST ALESPOŇ 1M A ČÁST PĚNY NAD POVRCHEM MUSÍ BÝT OŠETŘENA PROTI UV ZÁŘENÍ. jEDNÁ SE O NEJLEPŠÍ IZOLACI PŘI NÍZKÉ SÍLE A ZÁROVEŇ HYDROIZOLACI NA TRHU. sE PODROBNOSTMI NÁSTŘIKU A OCHRANĚ PROTI uv ZÁŘENÍ VÁM RÁDI PORADÍME.

IZOLACE KONTEJNERŮ

IZOLACE AUTOMOBILŮ