INVESTUJTE CHYTŘE DO VAŠEHO DOMOVA,
ZATEPLENÍ STŘÍKANOU IZOLACÍ JE NA CELÝ ŽIVOT

DRUHY APLIKACE

ZATEPLENÍ STŘECHY ZEVNITŘ A PŮDY

Kvalitní zateplení střechy je jedna z nejdůležitějších věcí, na kterou je potřeba myslet při rekonstrukci či stavbě nového rodinného domu, protože největší tepelné ztráty jsou právě špatně zateplenou střešní konstrukcí.

Zateplení šikmé střechy PUR pěnou bývá zpravidla buď mezi krokve či pod krokvemi, záleží na konkrétní konstrukci domu. Problém pro nás není ani zateplení vazníkové střechy a řešení máme i pro zateplení půdy starého domu. Ať už se jedná o nevytápěnou půdu či zde do budoucna plánujete dělat obytné podkroví, stříkaná izolace to vyřeší. 

Zateplení střechy zevnitř pěnou EXY 09 do rodinného domu u Vimperka

ZATEPLENÍ PODKROVÍ

Podkroví je místo, kde jsou obytné místnosti přímo v kontaktu se střešní konstrukcí a kde je zpravidla provedená vestavba do konstrukce krovu. To s sebou často nese vyšší nároky na zateplení a je potřeba na izolaci v tomto místě klást důraz jak kvůli zimnímu období, tak ale hlavně kvůli letním horkům.

Ke dřevěnému krovu je nejvhodnější měkká pěna EXY 09 s otevřenou strukturou buněk, která krov neuzavírá a dává mu možnost stále dýchat. Za určitých podmínek lze do mezikrokevního prostoru využít i tvrdou pěnu EXY 34 HFO s uzavřenou strukturou buněk, je to ale individuální a vhodnost druhu pěny musí posoudit sám technik při návštěvě místa realizace.

ZATEPLENÍ STŘECHY Z VNĚJŠÍ STRANY

Zateplení střechy z vnější strany. Běžně využívané izolační materiály ztrácejí s věkem svou účinnost, někdy i ubývá i samotná vrstva původní izolace, je tedy po čase potřeba tyto zastaralé izolační materiály vyměnit. Vzhledem k tomu, že u hotového obytného podkroví jde izolaci provést skrz SDK záklop jen velice složitě bez jeho kompletního odstranění, pak je často jednodušší a rychlejší možností rozkrýt střechu z vnější strany a izolaci provést odtud.

Jsme schopni zajistit rozkrytí střechy z vnější strany, následnou demontáž původní izolace a aplikaci nové izolace, nejčastěji pěnou EXY 09. Střechu za sebou následně zaklopíme a dům je opět během chvilky zaizolovaný s plně funkční izolací. 

Zateplení střechy z venku pěnou EXY 09

ZATEPLENÍ DŘEVOSTAVBY

Obvodové zdi dřevostaveb jsou nejčastěji útlé konstrukce, kde prostoru pro izolaci není mnoho a běžné izolační materiály na kvalitní zaizolování takové konstrukce podle dnešních nároků již nestačí.

Ideálním řešením často využívaným v zahraničí je zaizolování konstrukce dřevostavby tvrdou pěnou EXY 34 HFO. Při stejně útlé konstrukci stěny dokáže tvrdá pěna vytvořit až 3,5x lepší izolaci a eliminuje tak hrozbu navlhávání izolace a tvorby plísní při nedostatečné izolaci. S přípravou konstrukce, postupem prací a vhodným časem pro izolaci konstrukce vám rádi poradíme při osobní návštěvě na místě realizace.

ZATEPLENÍ STROPU

Stropy zejména ty ze železobetonu nebo plechu jsou často oříškem pro správné zaizolování. Svou parotěsností totiž tvoří „parozábranu“ a tedy i problémy se zadržování vlhkosti v izolaci.

Nejjistějším řešením je pěna EXY 34 HFO s uzavřenou strukturou buněk, která vytvoří tepelnou izolaci a zároveň nepustí vlhkost do sebe, čímž zamezí střídání teplot na povrchu stropu a tím i kondenzaci vlhkosti na povrchu. S vhodností pěn, silou izolace a přípravami před nástřikem vám rádi poradíme při osobní návštěvě na místě realizace.

ZATEPLENÍ BUNGALOVU

Populární typ rodinného domu dneška vyžaduje také kvalitní zateplení stropu, aby se minimalizovaly úniky drahého tepla skrz konstrukci. Doporučovanou pěnou pro tento typ staveb je měkká pěna EXY 09 s otevřenou strukturou buněk.

Problémem pro aplikaci nejsou ani složité krovy z příhradových vazníků. Jak stavbu připravit, co je potřeba před nástřikem udělat a jaká síla izolace pro vás bude nejlepší vám rádi poradíme při osobní návštěvě na místě realizace.

IZOLACE PODLAH

Často opomíjenou variantou zaizolování podlahy je tvrdá pěna EXY 34 HFO s uzavřenou strukturou buněk. Svými vlastnostmi dokáže nahradit několik vrstev konstrukce najednou a zároveň tepelnými vlastnostmi sníží konstrukční výšku podlahy, protože pěny stačí vrstva pouze 5 až 8cm

Jak připravit podklad a co je potřeba připravit před nástřikem vám rádi poradíme během naší osobní schůzky na místě realizace.

IZOLACE ZÁKLADŮ

Hydroizolaci základů lze vytvořit pomocí tvrdé pěny EXY 34 HFO. K povrchu nástřiku je potřeba mít k dispozici vzdálenost alespoň 1m a část pěny nad povrchem musí být ošetřena proti UV záření. Jedná se o nejlepší izolaci při nízké síle a zároveň hydroizolaci na trhu. S podrobnostmi nástřiku a ochraně proti UV záření vám rádi poradíme.

IZOLACE KONTEJNERŮ

IZOLACE AUTOMOBILŮ

Zateplení dodávky pěnou