ROZDĚLENÍ DRUHŮ PĚN

JSME PARTNEREM FIRMY HONTER, KTERÁ VYRÁBÍ PĚNY EXY SPRAY SYSTEM A DODÁVÁ JE NA ČESKÝ TRH DÉLE JAK 10 LET. DÍKY PODPOŘE PŘÍMO OD VÝROBCE MÁME MOŽNOST PODÍLET SE NA VÝVOJI, KONZULTOVAT SPECIFIKACE A VHODNOST DRUHŮ PĚN DO SKLADEB KONSTRUKCÍ. TO NÁM UMOŽŇUJE NABÍZET NAŠIM ZÁKAZNÍKŮM ŠIROKOU ŠKÁLU PRODUKTŮ, KTERÉ JAKO CELEK DOKÁŽÍ ODIZOLOVAT JAKÝKOLI ÚNIK TEPLA Z DOMU, HALY, BYTOVÝCH DOMŮ A PRAKTICKY VŠECH OBEKTŮ

ZAKLADNÍ ROZDĚLENÍ PĚN JE NA MĚKKÉ A TVRDÉ, RESPEKTIVE NA PĚNY S OTEVŘENOU STRUKTUROU BUNĚK (MĚKKÉ) A S UZAVŘENOU STRUKTUROU BUNĚK (TVRDÉ). NEJROZŠÍŘENĚJŠÍ A NEJČASTĚJŠÍ JE PRVNÍ VARIANTA. MĚKKÉ PĚNY JSOU STAVĚNÉ TAK, ABY VZDUCH I VLHKOST MOHLY PROUDIT MEZI JEDNOTLIVÝMI BUŇKAMI A DÍKY TÉTO VLASTNOSTI JDE O SKVĚLÝ MATERIÁL VHODNÝ KE DŘEVU, TEDY NA APLIKACE MEZI KROKVE, NA STROP, DO DŘEVOSTAVEB. V NAŠICH PODMÍNKÁCH SE NEJČASTĚJI PRO STAVBY VYUŽÍVÁ NE ÚPLNĚ VYSCHLÉHO DŘÍVÍ A TO POTŘEBUJE V KONSTRUKCI DOSCHNOUT. PĚNY S OTEVŘENOU STRUKTUROU BUNĚK  NEUZAVŘOU DŘEVO A TO MÁ MOŽNOST PRACOVAT I KDYŽ JE APLIKACE IZOLACE HOTOVÁ.

DRUHOU VARIANTOU JE PĚNA S UZAVŘENOU STRUKTUROU. U NÍ JSOU BUŇKY UZAVŘENÉ A VLHKOST TÍMTO MATERIÁLEM PROCHÁZÍ VELICE OBTÍŽNĚ. JE TEDY VHODNÁ K POUŽITÍ JAKO ZAIZOLOVÁNÍ ZÁKLADŮ, PODLAH NEBO PLOCHÝCH STŘECH. JEJÍ IZOLAČNÍ VLASTNOSTI JSOU DOKONCE DVOJNÁSOBNĚ LEPŠÍ NEŽ JE TOMU U PĚN S OTEVŘENOU STRUKTUROU BUNĚK, TAKŽE TAM KDE BY SE APLIKOVALO 16cm MĚKKÉ PĚNY BY STAČILO POUZE 8cm TVRDÉ.

OTEVŘENÁ STRUKTURA BUNĚK

VÁHA: 8-10,5kg/m3

POŽÁRNÍ KLASIFIKACE: TŘÍDA E

λ – 0,037 W/m.k

UZAVŘENÁ STRUKTURA BUNĚK

VÁHA: 35 kg/m3 (± 5kg)

POŽÁRNÍ KLASIFIKACE: TŘÍDA E

λ – 0,026 W/m.k

OTEVŘENÁ STRUKTURA BUNĚK

VÁHA: 7-8,5kg/m3

POŽÁRNÍ KLASIFIKACE: TŘÍDA F

λ – 0,039 W/m.k

OTEVŘENÁ STRUKTURA BUNĚK

VÁHA: 13-18kg/m3

POŽÁRNÍ KLASIFIKACE: TŘÍDA E

λ – 0,035 W/m.k

UZAVŘENÁ STRUKTURA BUNĚK

VÁHA: 45 — 50kg/m3

POŽÁRNÍ KLASIFIKACE: TŘÍDA E

λ – 0,025 W/m.k

UZAVŘENÁ STRUKTURA BUNĚK

VÁHA: 55 – 60kg/m3

POŽÁRNÍ KLASIFIKACE: TŘÍDA E

λ – 0,026 W/m.k

JSME CERTIFIKOVANÝM PARTNEREM FIRMY

PRO JIŽNÍ, ZÁPADNÍ A STŘEDNÍ ČECHY