INVESTUJTE CHYTŘE DO VAŠEHO DOMOVA, ZATEPLENÍ STŘÍKANOU IZOLACÍ JE NA CELÝ ŽIVOT

ROZDĚLENÍ DRUHŮ PĚN

Základní rozdělení pěn je na měkké a tvrdé, respektive na pěny s otevřenou strukturou buněk (měkké) a s uzavřenou strukturou buněk (tvrdé). Nejrozšířenější je první varianta. Měkké pěny jsou stavěné tak, aby vzduch i vlhkost mohly proudit mezi jednotlivými buňkami a díky této vlastnosti jde o skvělý materiál vhodný ke dřevu, tedy na aplikace mezi krokve, na strop či do dřevostaveb. V našich podmínkách se nejčastěji pro stavby využívá ne úplně vyschlé dříví a to potřebuje v konstrukci doschnout. Pěny s otevřenou strukturou buněk neuzavřou dřevo a to má možnost pracovat i když je aplikace hotová.

Druhou variantou je pěna s uzavřenou strukturou. U ní jsou buňky uzavřené a vlhkost tímto materiálem prochází velice obtížně. Je tedy vhodná k použití jako zaizolování základů, podlah nebo plochých střech. Její izolační vlastnosti jsou dokonce dvojnásobně lepší než je tomu i pěn s otevřenou strukturou buněk, proto tam, kde by se aplikovalo 16 cm měkké pěny, stačí pouze 8 cm tvrdé pěny.

Logo firmy Honter, výrobce stříkaných pěn

Jsme certifikovaným partnerem firmy Honter, která vyrábí pěny EXY SPRAY SYSTEM a dodává je na český trh již déle než 15 let. Díky podpoře přímo od výrobce máme možnost podílet se na vývoji, konzultovat specifikace a vhodnost druhů pěn do skladeb konstrukcí. To nám umožňuje nabízet našim zákazníkům širokou škálu produktů, které jako celek dokáží odizolovat jakýkoli únik tepla z domu, haly, bytových domů a prakticky všech objektů. Zároveň díky naší samotné zkušenosti více jak 13 let se stříkanými pěnami dokážeme zaizolovat cokoliv.

OTEVŘENÁ STRUKTURA BUNĚK

VÁHA: 8-10,5kg/m3

POŽÁRNÍ KLASIFIKACE: TŘÍDA E

λ – 0,037 W/m.k

UZAVŘENÁ STRUKTURA BUNĚK

VÁHA: 35kg/m3 (±5kg)

POŽÁRNÍ KLASIFIKACE: TŘÍDA E

λ – 0,026 W/m.k

OTEVŘENÁ STRUKTURA BUNĚK

VÁHA: 7-8,5kg/m3

POŽÁRNÍ KLASIFIKACE: TŘÍDA F

λ – 0,039 W/m.k

OTEVŘENÁ STRUKTURA BUNĚK

VÁHA: 13-18kg/m3

POŽÁRNÍ KLASIFIKACE: TŘÍDA E

λ – 0,035 W/m.k

UZAVŘENÁ STRUKTURA BUNĚK

VÁHA: 45-50kg/m3

POŽÁRNÍ KLASIFIKACE: TŘÍDA E

λ – 0,025 W/m.k

UZAVŘENÁ STRUKTURA BUNĚK

VÁHA: 55-60kg/m3

POŽÁRNÍ KLASIFIKACE: TŘÍDA E

λ – 0,026 W/m.k

JSME CERTIFIKOVANÝM PARTNEREM FIRMY

Logo firmy Honter, výrobce stříkaných pěn

PRO JIŽNÍ, ZÁPADNÍ A STŘEDNÍ ČECHY

SLEDUJTE NÁS NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH