aplikace pěny do podkroví

PODKROVÍ JE MÍSTO, KDE JSOU OBYTNÉ MÍSTNOSTI PŘÍMO V KONTAKTU SE STŘEŠNÍ KONSTRUKCÍ A KDE JE ZPRAVIDLA PROVEDENÁ VESTAVBA DO KONSTRUKCE KROVU. TO S SEBOU ČASTO NESE PROBLÉMY A JE POTŘEBA NA IZOLACI V TOMTO MÍSTĚ KLÁST DŮRAZ.

KONSTRUKCE KROVU NA TAKOVÉ NÁROKY ALE ČASTO NENÍ DOPŘEDU PŘIPRAVENA, AŤ UŽ Z DŮVODU, ŽE JDE O STARŠÍ DŮM, KDE SE UVAŽUJE O REKONSTRUKCI A VÝSTAVBĚ BYTU MÍSTO PŮDY NEBO I PROTO, ŽE KVALITNÍ ZATEPLENÍ JINÝM TYPEM MATERIÁLU NEŽ JE PĚNA SI VYŽADUJE VELIKOU TLOUŠŤKU SKLADBY STŘEŠNÍ KONSTRUKCE A DĚLAT KROV Z 30CM VYSOKÝCH KROKVÍ JE NEEKONOMICKÉ.

PROTO JE V TOMTO PROSTORU ČASTO BOJ MEZI TÍM, JAK CO NEJLÉPE A NEÚČINNĚJI ZATEPLIT PODKROVÍ, ALE ZBYTEČNĚ NEZVĚTŠOVAT SKLADBU STŘEŠNÍ KONSTRUKCE A TÍM NEZMENŠOVAT PROSTOR UVNITŘ PŮDNÍHO PROSTORU, PROTOŽE ČASTO JE TENTO PROSTOR SÁM O SOBĚ POMĚRNĚ MALÝ.

PROTO SE PUR PĚNA STÁVÁ V POSLEDNÍ DOBĚ FENOMÉNEM, KTERÝ DOKÁŽE PŘI NÍZKÉ TLOUŠŤCE VYTVOŘIT DOSTATEČNĚ KVALITNÍ IZOLACI A NEJENOM ŠETŘÍ PENÍZE V ZIMĚ, ALE HLAVNĚ UDRŽÍ HORKO V PARNÉM LÉTĚ MIMO PODKROVÍ (OBYTNOU MÍSTNOST) A VYTVÁŘÍ TÍM VYSOKÝ KOMFORT BYDLENÍ.

PROČ ZVOLIT STŘÍKANOU PĚNOVOU IZOLACI

JAK JIŽ BYLO ŘEČENO, OBYTNÁ MÍSTNOST JE V PODKROVÍ V PŘÍMÉM KONTAKTU SE STŘEŠNÍ KONSTRUKCÍ, JINÝMI SLOVY, MEZI VNĚJŠÍMI POVĚTRNOSTNÍMI PODMÍNKAMI A OBYTNOU MÍSTNOSTÍ JE POUZE JEDNA BARIÉRA A TOU JE STŘEŠNÍ KONSTRUKCE. NA NÍ JSOU TÍM PÁDEM VYTVÁŘENY VYSOKÉ NÁROKY A POKUD IZOLACE V TOMTO MÍSTĚ NENÍ PROVEDENA ŠPIČKOVĚ, DOCHÁZÍ KE SRÁŽENÍ VLHKOSTI – NAPŘÍKLAD V OBLASTI STŘEŠNÍCH OKEN, ROHŮ MÍSTNOSTÍ, KDE ČASTO JSOU SKŘÍNĚ A NENÍ ZDE MOŽNOST CIRKULACE VZDUCHU A PODOBNĚ. 

KONDENZACE VODNÍCH PAR VE ZKRATCE ZNAMENÁ, ŽE SE NĚKDE V KONSTRUKCI STÝKAJÍ TEPLOTY. V IDEÁLNÍM PŘÍPADĚ JE IZOLACE (JAKÝKOLIV DRUH) PROVEDENA TAK, ŽE DOKONALE ODDĚLÍ VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ PROSTOR KONSTRUKCE V CELÉ IZOLOVANÉ PLOŠE A TO V TAKOVÉ SÍLE, ŽE CHLAD NEMŮŽE PROSTOUPIT NA VNITŘNÍ STRANU PODKROVÍ (KONSTRUKCE), PROTOŽE JAKMILE SE POTKÁ CHLAD A TEPLO, VZNIKNE KONDENZACE. KRITICKÁ MÍSTA BÝVAJÍ STŘEŠNÍ OKNA, KDE BUĎ NENÍ KLASICKÁ IZOLACE DOKONALE VYŘEZÁNA OKOLO OKEN NEBO DOCHÁZÍ ČASEM K JEJÍMU ÚBYTKU A TÍM SE OTEVÍRÁ CESTA PRO TYTO TEPELNÉ MOSTY, KTERÉ VE VÝSLEDKU VEDOU KE KONDENZACI VODNÍCH PAR A TVORBĚ PLÍSNÍ.

TOMU SE SNAŽÍME SAMOZŘEJMĚ S NAŠÍ STŘÍKANOU PĚNOVOU IZOLACÍ PŘEDEJÍT A DETAILY OKEN PEČLIVĚ VYPLŇUJEME TAK, ABY ZDE NEBYL PROSTOR PRO TEPELNÝ MOST A KE KONDENZACI VODY NEDOCHÁZELO. OBROVSKÁ VÝHODA STŘÍKANÉ PĚNY JE TA, ŽE SE ANI PO ČASE NEZTRÁCÍ A NEZAČNOU SE OKOLO OKEN UVOLŇOVAT PROSTORY, KDE BY VZNIKALY TEPELNÉ MOSTY, ALE OPRAVDU UTĚSNÍ TENTO PROSTOR A UŽ TAK ZŮSTANE. 

JAKÝ DRUH PĚNY ZVOLIT?

NEJČASTĚJŠÍM DRUHEM PUR PĚNY POUŽÍVANÝM DO PODKROVNÍCH PROSTOR JE MĚKKÁ PĚNA NEBO-LI PĚNA S OTEVŘENOU STRUKTUROU BUNĚK. NEJPOUŽÍVANĚJŠÍM DRUHEM JE Z TOHO DŮVODU, ŽE DÍKY OTEVŘENÉ BUŇCE DOKÁŽE VLHKOST PROPOUŠTĚT SKRZ SEBE, RESPEKTIVE JÍ DO SEBE DOKÁŽE NABRAT A VELICE RYCHLE JI ZE SEBE PUSTIT. TO JE POTŘEBNÁ VLASTNOST VE CHVÍLI, KDY V PODKROVÍ VZNIKÁ SPOUSTA VZDUŠNÉ VLHKOSTI (JENOM ČLOVĚK VYPRODUKUJE V PRŮMĚRU 4,5L VODNÍCH PAR DENNĚ PLUS VAŘENÍ, PRANÍ, SPRCHOVÁNÍ) A JE NEBEZPEČÍ, ŽE NEDOKONALOSTÍ SPOJŮ PAROZÁBRANY SE VLHKOST DOSTANE DO TEPELNÉ IZOLACE. MĚKKÁ PĚNA VLHKOST PUSTÍ SKRZ SEBE, PŘES PAROPROPUSTNOU FÓLII DO VĚTRANÉ MEZERY A PRYČ Z OBJEKTU A TÍM SI DOKÁŽE S VLHKOSTÍ BEZPEČNĚ PORADIT.

DALŠÍ DŮVOD JE TEN, ŽE V NAŠICH PODMÍNKÁCH NENÍ ZVYKEM STAVĚT KROVY ZE SUŠENÉHO DŘÍVÍ A POKUD BY SE ČERSTVÝ, NEVYSCHLÝ KROV ZAIZOLOVAL TVRDOU PĚNOU S UZAVŘENOU STRUKTUROU BUNĚK, NEDOPADLO BY TO DOBŘE. 

OSTATNĚ ČASTÁ OBAVA PŘI IZOLACI NOVÉHO KROVU PĚNOU JE, JESTLI NEUZAVŘE DŘEVO. SKUTEČNĚ MŮŽEME SE VŠEMI CERTIFIKACEMI A VLASTNÍ ZKUŠENOSTÍ ŘÍCT, ŽE MĚKKÁ PĚNA NEUZAVŘE NOVÝ KROV, TEN SKRZ PĚNU STÁLE DÝCHÁ A DŘEVO MÁ PROSTOR DOSYCHAT TÍM, ŽE OTEVŘENÁ BUŇKA PUSTÍ VLHKOST SKRZ SEBE.

JSOU URČITÉ PODMÍNKY, ZA KTERÝCH LZE DO PODKROVÍ TVRDOU PĚNU APLIKOVAT, ZÁLEŽÍ ZDE ALE NA SKLADBĚ KONSTRUKCE, MÍŘE VYSCHNUTÍ KROVU A MNOHO DALŠÍHO, JE PROTO POTŘEBA KONZULTACE A NÁVŠTĚVA TECHNIKA PŘÍMO NA MÍSTĚ, ABY POSOUDIL, JESTLI JE TVRDÁ PĚNA PRO IZOLACI PODKROVÍ VE VAŠEM PŘÍPADĚ VHODNÁ ČI NIKOLIV.

SLEDUJTE NÁS NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

DOPORUČENÁ VRSTVA TEPLENÉ IZOLACE

NÁROKY NA ENERGETICKÉ ZTRÁTY DOMŮ, BYTŮ A OBJEKTŮ OBECNĚ, ROK OD ROKU STOUPAJÍ A JE NUTNÉ ZVÁŽIT PŘI URČOVÁNÍ VRSTVY TEPELNÉ IZOLACE ÚČEL (ZATEPLUETE OBYTNOU MÍSTNOST, GARÁŽ, ZAHRADNÍ ALTÁNEK), CO OD IZOLACE OČEKÁVÁTE (NULOVÉ ZTRÁTY, PASOVNÍ DŮM NEBO NĚJAKÝ KOMPROMIS) A JAK BUDE PROSTOR VYUŽÍVANÝ. VZHLEDEM K TOMU, ŽE PODKROVNÍ PROSTORY JSOU NA ZATEPLENÍ NÁROČNÉ, PAK I VRSTVA TEPELNÉ IZOLACE TOMU MUSÍ ODPOVÍDAT.

JAKO MINIMÁLNÍ VRSTVU IZOLACE DOPORUČUJEME 16CM PĚNY EXY 09 S OTEVŘENOU STRUKTUROU BUNĚK. JE TO DOSTATEČNÁ VRSTVA NA TO, ABY SE ROSNÝ BOD PŘESUNUL PRYČ Z IZOLACE A JIŽ PŘI TÉTO VRSTVĚ MÁME OD ZÁKAZNÍKŮ ZPĚTNOU VAZBU, ŽE ÚSPORY NA ENERGIÍCH JSOU ZNAČNÉ.

TAKOVÁ ZLATÁ STŘEDNÍ CESTA, SE KTEROU JSOU NAŠI ZÁKAZNÍCI NEJVÍCE SPOKOJENÍ, JE VRSTVA 20CM. PŘI TÉTO VRSTVĚ DOCHÁZÍ NEJENOM K VELIKÉ ÚSPOŘE NA ENERGIÍCH, ALE HLAVNĚ DOKÁŽE PĚNA ÚSPĚŠNĚ BOJOVAT I S HORKEM A V LETNÍCH MĚSÍCÍCH UDRŽÍ V PODKROVNÍCH PROSTORÁCH PŘÍJEMNÉ PROSTŘEDÍ.

NÁMI DOPORUČOVANÁ MAXIMÁLNÍ VRSTVA  JE 25CM PĚNY EXY 09. TATO VRSTVA ZARUČUJE TÉMĚŘ NULOVÉ ZTRÁTY TEPLA. JÍT NAD VRSTVU 25CM JE Z NAŠEHO POHLEDU JIŽ NEEKONOMICKÉ A NEPŘINESE TO INVESTOROVI JIŽ TOLIK, KOLIK ABY SE TO VYPLATILO.

VRSTU IZOLACE JE ALE POTŘEBA POSUZOVAT V KONTEXTU CELÉHO DOMU. TO ZNAMENÁ JAK JSOU ŘEŠENÉ ZDI, ÚNIKY KOLEM OKEN, DETAILY KONSTRUKCE ATD. NELZE TEDY UNIVERZÁLNĚ ŘÍCT, ŽE VRSTVA 25CM JE TO NEJLEPŠÍ PRO DANÝ DŮM, KDYŽ JSOU V NĚM VELKOU SLABINOU OKNA A ANI TATO VRSTVA PAK NEZACHRÁNÍ ŠPATNĚ VYŘEŠENÁ OKNA.

JESNÁ SE POUZE O DOPORUČENÉ VRSTVY A TÍM, ŽE SE PĚNA NANÁŠÍ NA MÍSTĚ LZE ZVOLIT JAKOUKOLIV SÍLU IZOLACE, ALE S OHLEDEM NA FUNKČNOST JE DANÁ NĚJAKÁ MINIMÁLNÍ VRSTVA KVŮLI ROSNÉMU BODU V KONSTRUKCI.

POTŘEBNÉ PŘÍPRAVY PRO APLIKACI

PRO APLIKACI PUR PĚN JE ZÁSADNÍ PŘÍPRAVA, Z TOHO DŮVODU VYSÍLÁME NA STAVBY TECHNIKA, ABY SE NA MÍSTO PODÍVAL A DOMLUVIL SE SE ZÁKAZNÍKEM CO A JAK JE POTŘEBA PŘIPRAVIT PŘED SAMOTNÝM NÁSTŘIKEM. KAŽDÁ STAVBA JE INDIVIDUÁLNÍ A VŠUDE JSOU PŘÍPRAVY TROCHU JINÉ, OBECNĚ TEDY SHRNEME PÁR VĚCÍ CO SE OPAKUJÍ, VŽDY OVŠEM PREFERUJEME, KDYŽ STAVBU MŮŽE TECHNIK VIDĚT OSOBNĚ.

PRVNÍ Z VĚCÍ BÝVÁ JAK A ČÍM BUDE PĚNA ZAKRYTA. U PODKROVÍ JE NEJČASTĚJŠÍ SÁDROKARTON NEBO PALUBKY. TAKOVÝ TYPICKÝ PŘÍPAD JE, ŽE KROKVE KROVU MAJÍ NA VÝŠKU 16CM, MY ALE JAKO ZLATOU STŘEDNÍ CESTU DOPORUČUJEME 20CM PĚNY EXY 09. JAK TEDY ZVĚTŠIT PROSTOR MEZI KROKVEMI?

PRO SÁDROKARTON SE OBVYKLE MONTUJE KONSTRUKCE Z POZINKOVANÝCH PROFILŮ A ZÁVĚSY PRO TUTO KONSTRUKCI SE OBVYKLE DĚLAJÍ DVĚMA ZPŮSOBY. BUĎ SE PŘIDĚLÁVAJÍ Z BOKU KROKVE NEBO Z PŘEDNÍ STRANY. V PŘÍPADĚ BOČNÍCH ZÁVĚSŮ MUSÍ BÝT PĚNA APLIKOVÁNA AŽ PO TOM, CO JSOU TYTO ZÁVĚSY PŘIVRTÁNY KE KROKVÍM, PROTOŽE DODATEČNĚ JE DĚLAT NELZE. PŘEDNÍ (PŘÍMÉ) ZÁVĚSY LZE DODĚLAT DODATEČNĚ TÍM, ŽE SI VYŠKRÁBNETE KOUSEK PĚNY U KROKVE A ZÁVĚS PŘIŠROUBUJETE. ZÁLEŽÍ NA PREFERENCÍCH ZÁKAZNÍKA.

OBECNĚ JE PRO NÁS NEJLEPŠÍ VARIANTA, POKUD JSOU HOTOVÉ ZÁVĚSY PRO KONSTRUKCI SÁDROKARTONU, ALE NEJSOU NASAZENÉ SÁDROKARTONOVÉ PROFILY. PRO NÁSTŘIK PAK MÁME K MÍSTU LEPŠÍ PŘÍSTUP, PRÁCE JE RYCHLEJŠÍ A VÝSLEDNÁ VRSTVA JE PŘESNĚJŠÍ. NE VŠUDE ALE LZE TAKOVOU PŘÍPRAVU PROVÉST A ČASTO SE DĚLÁ NÁSTŘIK I MEZI PROFILY.

ZÁSADNÍ VĚC PŘI PŘÍPRAVĚ KONTRUKCE NA SÁDROKARTON JE TEN, ABY NÁM ZÁKAZNÍK PŘIPRAVIL ROŠT S TOLERANCÍ 2CM NAVÍC. JINÝMI SLOVY, POKUD SE DOHODNEME, ŽE SE BUDE APLIKOVAT 20CM PĚNY EXY 09, PAK JE POTŘEBA NASTAVIT SPODNÍ HRANU PROFILŮ NA 22CM TAK, ABYCHOM MĚLI PRO NÁSTŘIK TOLERANCI PRÁVĚ TY 2CM. MŮŽE SE TOTIŽ STÁT, ŽE MÍSTY PĚNA PŘELEZE PŘES ONĚCH 20CM A ZBYTEČNĚ SE PAK PĚNA MUSÍ OŘEZÁVAT. POKUD MÁME ALE TEN PROSTOR PÁR CENTIMETRŮ NAVÍC, PAK SE MÁLOKDY STANE, ŽE PĚNA PŘELEZE PŘED RASTR A UBYDE TÍM PRO VŠECHNY SPOUSTA PRÁCE.

DALŠÍ RADA, KTEROU ZÁKAZNÍKŮM DÁVÁME JE, PŘELEPIT SI PROFILY (V PŘÍPADĚ, ŽE BUDOU NAINSTALOVÁNY PŘED NÁSTŘIKEM) OBOSTRANNOU PÁSKOU. TA SE NA PROFILY LEPÍ PRO INSTALACI PAROZÁBRANY, KTERÁ SE PŘICHYTÁVÁ PRÁVĚ OBNOUSTRANNOU PÁSKOU. BĚHEM NÁSTŘIKU MŮŽE DOJÍT K UŠPINĚNÍ PROFILŮ PĚNOU, TU JEDNODUŠE Z PROFILU STRHNETE KLASICKOU ŠKRABKOU NA LED,  ALE PO PĚNĚ ZŮSTANE MATNÝ POVRCH, NA KTERÝ OBOUSTRANNÁ PÁSKA ŠPATNĚ CHYTÁ A PROFILY SE MUSÍ SLOŽITĚ ČISTIT, POPŘÍPADĚ POUŽÍVAT SPECIÁLNÍ LEPIDLA, ABY BYLO MOŽNÉ PAROZÁBRANU NAINSTALOVAT. TÍM ŽE SE NALEPÍ OBOUSTRANNÁ PÁSKA PŘEDEM SE TEDY ČASTO UŠETŘÍ SPOUSTA PRÁCE A ČASU S ČIŠTĚNÍM PROFILŮ. NÁSLEDNĚ STAČÍ POUZE STRHNOUT OCHRANNOU FÓLII A NAINSTALOVAT PAROZÁBRANU.

DÁLE SE ČASTO V PODKROVÍ VYUŽÍVAJÍ PALUBKY. PRO NĚ SE NEJČASTĚJI KROKVE NASTAVUJÍ PŘIŠROUBOVÁNÍM KLASICKÉ STŘEŠNÍ LATĚ (PŘÍPADNĚ VĚTŠÍCH DŘEVĚNÝCH HRANOLŮ) K PŘEDNÍ STRANĚ KROKVE A TÍM SE ZVĚTŠÍ PROSTOR PRO TEPELNOU IZOLACI. OPĚT PLATÍ, ŽE JE LEPŠÍ NÁM NECHAT 2CM NAVÍC, ABY SE PĚNA NEMUSELA OŘEZÁVAT.

ZAKRÝVÁNÍ JE DALŠÍ VELKÉ TÉMA PŘI APLIKACI STŘÍKANÉ PĚNOVÉ IZOLACE. JAKO PRVNÍ JSOU POTŘEBA NEJČASTĚJI ZAKRÝT STŘEŠNÍ OKNA. PRECIZNĚ, PEVNOU PÁSKOU DOKOLA OBLEPIT OD JEDNÉ HRANY, DO KTERÉ SE VSAZUJE SÁDROKARTON K DRUHÉ HRANĚ. PRO ZAKRYTÍ JE LEPŠÍ POUŽÍVAT PEVNĚJŠÍ FÓLII, NE ÚPLNĚ TY NEJSLABŠÍ, TY MŮŽE TLAK VZDUCHU Z PISTOLE ROZTRHAT. JAKO DALŠÍ JSOU KLASICKÁ OKNA, ZASE OBLEPIT DOKOLA, PEVNĚJŠÍ PÁSKA A FÓLIE.

DALŠÍ MŮŽOU V PODKROVÍ BÝT POHLEDOVÉ PRVKY DŘEVA. POHLEDOVÉ KROKVE, TRÁMY, KLEŠTINY A PODOBNĚ. NA NĚ KDYŽ SE PĚNA DOSTANE, TAK JÍ SICE JEDNODUŠE STRHNETE, ALE ZANECHÁ NA DŘEVĚ MASTNÝ FLEK. V PŘÍPADĚ, ŽE SE CHYSTÁTE DŘEVO BROUSIT A JEDNÁ SE O ČERSTVÉ DŘEVO, KTERÉ V SOBĚ NEMÁ PRASKLINY OD SCHNUTÍ, PAK SE ZAKRÝVAT NEMUSÍ, PROTOŽE BROUŠENÍM SE PĚNA Z POVRCHU DOSTANE A DŘEVO BUDE ČISTÉ. POKUD JE ALE DŘEVO JIŽ ZBROUŠENÉ NEBO V NĚM JSOU PRASKLINY, PAK SE MUSÍ ZAKRÝT, PROTOŽE Z TĚCHTO PRASKLIN JDE PĚNA JEN OPRAVDU TĚŽKO.

POSLEDNÍ BĚŽNOU VĚCÍ JSOU OMÍTKY, RESPEKTIVE ŠTUKY. POKUD JIŽ JE NA ZDECH NA ČISTO HOTOVÝ POVRCH, AŤ UŽ ŠTUK, NEBO ZBROUŠENÝ SÁDROKARTON, PAK JE POTŘEBA VŠE ZAKRÝT. SVĚSIT PLACHTU PŘES CELOU ZEĎ, PROTOŽE KDYŽ SE PĚNA DOSTANE NA ŠTUK, TAK ZASE JÍ JEDNODUŠE STRHNETE, ALE FLEK PO NÍ NENÍ SNADNÉ PŘEBÍLIT. POKUD MÁTE HOTOVÉ OMÍTKY, ALE ŠTUK JEŠTĚ NE, PAK TO NENÍ PROBLÉM A ZAKRÝVAT SE NIC NEMUSÍ, POUZE POKUD JE TO JIŽ FINÁLNÍ VRSTVA.

ZAKRÝVÁNÍ MŮŽEME PROVÉST I MY, TECHNIK BY S VÁMI PROBRAL CO JE POTŘEBA A NENÍ POTŘEBA ZAKRÝT A UDAL BY VÁM SUMU, KOLIK BY TO Z NAŠÍ STRANY STÁLO. ROZHODNUTÍ JE PAK NA ZÁKAZNÍKOVI, JESTLI SI ZAKRYTÍ PROVEDE SÁM NEBO TO NECHÁ NA NÁS.

PRO APLIKACI POTŘEBUJEME PŘÍSTUP K ZÁSUVCE NA 380V SE SILNÝM PODRUŽNÝM JISTIČEM ALESPOŇ 25A TŘÍDY B NEBO C. ČASTO MAJÍ ZÁKAZNÍCI DOMA DOSTATEČNĚ SILNÝ HLAVNÍ JISTIČ, ALE PODRUŽNÝ MEZI ZÁSUVKOU A HLAVNÍM JISTIČEM JE SLABÝ A PAK NENÍ MOŽNÉ SE PŘIPOJIT, PROTOŽE BY TO SLABÝ JISTIČ NEVYDRŽEL. OPĚT JE POTŘEBA KONZULTACE S TECHNIKEM A PROVĚŘENÍ MOŽNOSTÍ JAK NAPOJENÍ VYŘEŠIT. POKUD JE JASNÉ, ŽE NENÍ MOŽNÉ ELEKTŘINU NIJAK ZAJISTIT (JEDNÁ SE O CHATKU NA SAMOTĚ NEBO JE V DOMĚ STARÁ ELEKTŘINA) PAK VOZÍME V AUTĚ SILNÝ GENERÁTOR, KTERÝ JE SCHOPNÝ NAŠE STROJE UTÁHNOUT, ALE JEHO PROVOZ JE POMĚRNĚ DRAHÝ, PROTO PREFERUJEME, KDYŽ SE MŮŽEME PŘIPOJIT NA ELEKTŘINU ZÁKAZNÍKA, PROTOŽE TO HO VŽDYCKY VYJDE LEVNĚJI.

S našimi pěnami dokážeme zaizolovat celý dům a jednotlivé aplikace se od sebe liší natolik, že nejsme schopni vyčíslit přesnou cenu za m2 bez jakýchkoliv dalších informací. Každá stavba je unikát a v závislosti na zvolené pěně, síle izolace, skladbě konstrukce, přístupu a mnoha dalšího se mění i cena. Proto preferujeme, když se na místo může podívat náš technik, zhodnotit vhodnost pěny ke skladbě konstrukce, probrat potřebné přípravy, přeměřit si místo aplikace a získat informace, které jsou pro určení ceny zásadní. Proto prosím využijte naší možnosti osobní návštěvy technika a ozvěte se nám po telefonu nebo přes náš poptávkový formulář. Veškeré konzultace a návštěvy technika jsou zdarma a nezávazné.

PRO KONZULTACI ZDARMA VYUŽIJTE NÁŠ RYCHLÝ KONTAKT

NEBO VYPLŇTE NÁŠ KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

+420 737 317 529

j.hruska@strikana-penova-izolace.cz